C C C C A+ A A- X

Съдебна палата

Съдебната палата в гр. Пловдив се намира в центъра на града – на бул. “Шести септември” № 167. Картата илюстрира местонахождението и транспортния достъп до съдебните сгради: карта.

Съдебната палата представлява комплекс от сгради, схематично изобразен така:

Блок А: шестетажна административна сграда с вход № 1 - централен /от ул. “Йоаким Груев”/. Първият етаж на сградата е зает от службите и деловодствата на Апелативния и Окръжния съд и на наказателната колегия на Районния съд, както и от съдебни зали. На втория етаж са кабинетите на апелативните съдии, а на третия и четвъртия – тези на окръжните и районните съдии. На приземния етаж, освен съдебна зала, се намира адвокатската стая и бюрото на “Информационно обслужване” АД, клон Пловдив.
Блок Б: двуетажна административна сграда с вход № 3 /от ул. “Йоаким Груев”/. Тук са разположени съдебни зали.
Блок В: пететажна административна сграда с вход № 2 /от бул. “Шести септември”/. В сградата се помещават съдебни зали, деловодствата на гражданска и брачна колегия на Районния съд и държавните съдебни изпълнители.
Блок Г: двуетажна сграда, заета от Областно звено “Охрана на съдебната власт”.
Паркирането и движението по ул. “Йоаким Груев” са забранени. Съобразно Наредба № 1/2003 г на Министъра на правосъдието, при допускане в съдебните сгради адвокатите удостоверяват самоличността си с валидна адвокатска карта, участниците в съдебния процес – с лична карта и призовка, а гражданите – с лична карта. На всички входове органите на Съдебната охрана извършват проверка на тези документи и проверка за наличие на общоопасни средства. Ако влизащият откаже извършването на такава проверка, може да му бъде отказан достъп до съдебната сграда.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация