C C C C A+ A A- X

Банкови сметки

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

          Уведомяваме Ви, че при внасяне на държавни такси, глоби или разноски по образувани в Районен съд – Пловдив дела, следва да представите оригинала на издадения от съответната банка платежен документ в деловодството на съдебния състав, пред който е образувано конкретното дело.

Обслужваща банка
Централна Кооперативна Банка
Номера на банкови сметки:
IBAN:
• за държавни такси и разноски :
BG26 CECB 9790 31F5 2744 00
• за вещи лица, особени представители и гаранции :
BG33 CECB 9790 33F5 2744 00
• всички суми по изпълнителни дела (включително държавни такси за образуване на изпълнителни дела) :
BG33 CECB 9790 33F5 2744 00
• BIC SWIFT код на банката: CECB BGSF
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,
Уведомяваме Ви, че считано от 07.10.2013г., може да внасяте държавни такси по транзитната сметка на Районен съд Пловдив- BG26 CECB 9790 31F5 2744 00, чрез ПОС терминални устройства. Ограничения в размера на сумите няма. Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти -VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика . При разплащане чрез ПОС терминални устройства не се дължат комисиони /такси/. ПОС терминалните устройства са инсталирани в деловодствата на съда (граждански и наказателни), Бюро Съдимост и Служба „Архив”. Държавни такси за издаване на удостоверения/разрешения от дежурен съдия, както и такси за прием/отказ от наследство може да заплатите в стая №3, партер (Служба „Архив”). Държавни такси за образуване на дела може да заплатите чрез ПОС терминалните устройства, инсталирани в гражданските деловодства и стая № 6, партер (регистратура), източна част на Съдебна палата Пловдив. При извършване на плащане чрез ПОС терминални устройства задължително се представя документ за самоличност.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация