C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

e-mail на РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ

rsp@rs-plovdiv.com

РЪКОВОДСТВО

Александър Точевски

заместник-председател "Брачно отделение"

Диляна Славова

заместник-председател "Гражданско отделение"

Иван Калибацев

Председател

032/ 656 301

Милена Георгиева

заместник-председател "Наказателно отделение"

МАГИСТРАТИ

Александър Точевски

ХVІ граждански състав

Анета Трайкова

І граждански състав

Анна Дъбова

ІХ граждански състав

Атанаска Анастасова

ІV наказателен състав

Божидар Кърпачев

І наказателен състав

Боян Кюртов

ХІV наказателен състав

Васил Тасев

VІІІ наказателен състав

Весела Кърпачева

ІІІ граждански състав

Веселин Атанасов

ХVІІ граждански състав

Виолета Низамова

Вихра Къдринска

V брачен състав

Владимир Руменов

ХІІ граждански състав

Габриел Русев

ХХІV наказателен състав

Георги Гетов

ХХІ наказателен състав

Георги Димитров

ІІ брачен състав

Дафина Арабаджиева

V граждански състав

Дежурен съдия

032/656 321

Десислава Кацарова

Десислава Порязова

ХVІІ наказателен състав

Деян Вътов

ІV граждански състав

Диана Костадинова

ІV брачен състав

Диляна Славова

ІІ граждански състав

Димитрина Тенева

ХІХ граждански състав

Димитър Кацарев

ІІ наказателен състав

Доника Тарева

ХХV наказателен състав

Елена Герцова

ХХІІ наказателен състав

Живко Желев

Х граждански състав

Зорница Тухчиева

V наказателен състав

Иван Калибацев

VІ наказателен състав

Иван Бекяров

ХІ наказателен състав

Иван Минчев

Катя Боева

VІІ граждански състав

Костадин Иванов

VІ граждански състав

Кристина Табакова

ХVІІІ граждански състав

Людмила Митрева

ХХІІ граждански състав

Мария Личева-Гургова

ХІІІ граждански състав

Методи Антонов

VІІ наказателен състав

Милена Георгиева

ХVІІІ наказателен състав

Михаела Боева

ХХІ граждански състав

Момчил Найденов

ІХ наказателен състав

Надежда Славчева

ХХ граждански състав

Недялка Вълчева

ІІІ брачен състав

Николай Голчев

V граждански състав

Николай Ингилизов

Николай Петров

ХVІ наказателен съства

Николай Стоянов

Павел Павлов

VІІІ граждански състав

Панайот Велчев

ХХVІ наказателен състав

Поля Сакутова

ХХ наказателен състав

Светослав Узунов

Х наказателен състав

Силвия Алексиева

ІІІ наказателен състав

Таня Букова

Татяна Маслинкова

І брачен състав

Теофана Спасова

ХХІІІ наказателен състав

Тоско Ангелов

ХІV граждански състав

Христо Иванов

ХV граждански състав

Съдебна администрация

Административен секретар

032/ 656 362

Бюро призовки

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, ет.1, стая № 11

032/656 340

Бюро съдимост

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, партер, стая № 8

032/656 360

Главен счетоводител

032/ 656 363

Касиер

032/ 656 364

Съдебен администратор

032/ 656 361

Съдебно изпълнителна служба

Деловодство на VІ район

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, ет. 3, стая № 22

032/656 355

Деловодство на ­І, ІІІ, VІІ, VІІІ, Х район

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, ет. 3, стая № 22

032/656 356

Деловодство на ІV, V, IХ район

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, ет. 3, стая № 23

032/656 354

Регистратура СИС

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, ет. 3, стая № 23

032/656 354

Регистратура ПП, ІІ район

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, ет. 3, стая № 23

032/ 656 358

Обща регистратура

Обща регистратура

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, партер, стая № 6

032/656 325

Брачно отделение

Деловодство на І, ІІ, ІІІ, ІV, V брачни състави

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж първи, стая № 13

032/656 323

Завеждащ служба брачна колегия

032/ 656 346

Гражданско отделение

факс: 032/ 65 63 46 

Деловодство на І, V, ІХ, XI, ХІІ, XX, XXI, ХХІІ граждански състави

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж първи, стая № 10

032/656 326

Деловодство на ІV, VІ, VІІ, ХІІІ, ХVІІІ, граждански състави

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж първи, стая № 12

032/656 329

Деловодство на ІІ, VІІІ, Х, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІІ, ХІХ граждански състави

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж първи, стая № 16

032/656 327

Деловодство на ІІІ граждански състав

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж първи, стая № 13

032/656 323

Завеждащ служба гражданска колегия

032/ 656 346

Наказателно отделение

факс: 032/ 65 63 43 

Деловодство на V, ІХ, ХІІ, ХVI, ХVІІ, XIX, ХХІ, ХХІІ наказателни състави

Блок А, вход № 1 /от ул. “Йоаким Груев”/, етаж първи, стая 104

032/656 332

Деловодство на VІ, VІІІ наказателен състав

Блок А, вход № 1 /от ул. “Йоаким Груев”/, етаж първи, стая 107

032/656 333

Деловодство на І, ІІ, ХІV, ХХ, XXІІІ, ХХІV наказателни състави

Блок А, вход № 1 /от ул. “Йоаким Груев”/, етаж първи, стая 105

032/656 334

Деловодство на ІІІ,ІV, VІІ, Х, ХІ ХІІІ, ХV, XVIII, XXV, ХХVI наказателни състави

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, партер, стая № 4

032/656 353

Завеждащ служба наказателна колегия

032/ 656 333

Информационен център

Справки по съдебните дела

Информационен център

032/ 656 283

Служба по вписванията

Съдии по вписванията

Агенция по вписванията – бул. „Шести септември” 152 , Легис център, партер

0885/313 764

Архив

Архив

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, партер, стая № 3

032/656 322

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация