C C C C A+ A A- X

График на заседания

 

19.04.2021 г.

/понеделник/

 

БРАЧНО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

сутрин

 

ЗАЛА 6 - ет. 2

І бр.с.

СЪДИЯ - МАСЛИНКОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    2034/2021                                                                            09:30

2                    2434/2021                                                                            09:30

3                    13722/2020                                                                          09:50

4                    7502/2020                                                                            10:00

5                    16799/2020                                                                          10:15

6                    10774/2020                                                                          10:30

7                    11739/2020                                                                          11:00

 

 

ЗАЛА 13 - ет. 1

IV бр.с.

СЪДИЯ - КОСТАДИНОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    4731/2021                                                                            09:00

2                    4768/2021                                                                            09:00

3                    11788/2020                                                                          09:00

4                    12909/2020                                                                          09:30

5                    13921/2020                                                                          09:30

6                    2298/2021                                                                            09:45

7                    7512/2020                                                                            10:00

8                    546/2021                                                                               10:30

 

 

ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

 сутрин

 

ЗАЛА 8 - ет. 2

ІІІ гр. с.

СЪДИЯ - КЪРПАЧЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    16336/2020                                                                          09:00

2                    11105/2020                                                                          09:15

3                    6065/2020                                                                            09:30

4                    19203/2019                                                                          10:00

5                    20461/2019                                                                          10:20

6                    8405/2020                                                                            11:00

 

ЗАЛА 5 - ет.2

ХVІІ гр.с.

СЪДИЯ - АТАНАСОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    6070/2020                                                                            09:30

2                    11191/2020                                                                          09:30

3                    16755/2020                                                                          09:30

4                    19557/2017                                                                          10:00

5                    7197/2019                                                                            10:00

6                    14701/2020                                                                          10:00

7                    12971/2019                                                                          10:30

8                    492/2020                                                                               10:30

9                    10884/2018                                                                          11:00

10                  17102/2018                                                                          11:00

11                  4325/2020                                                                            11:00

 

ЗАЛА 4 - ет.1

ХХІ гр.с.

СЪДИЯ - МИХАЕЛА БОЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    10258/2020                                                                          09:30

2                    913/2018                                                                               09:30

3                    7657/2020                                                                            09:30

4                    7916/2020                                                                            09:30

5                    8724/2020                                                                            09:30

6                    14779/2020                                                                          09:30

7                    13810/2020                                                                          10:30

 

 

следобед

 

ЗАЛА 4 - ет.1

І гр.с.

СЪДИЯ - ТРАЙКОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    12194/2020                                                                          13:30

2                    924/2021                                                                               13:30

3                    21120/2019                                                                          14:00

4                    12231/2020                                                                          14:00

5                    4592/2021                                                                            14:00

6                    13128/2020                                                                          14:30

7                    14914/2020                                                                          14:30

8                    14725/2020                                                                          15:00

9                    4563/2021                                                                            15:00

 

ЗАЛА 8 - ет. 2

ІV гр. с.

СЪДИЯ - ВЪТОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    6402/2019                                                                            13:30

2                    8225/2020                                                                            13:30

3                    2904/2019                                                                            14:00

4                    11537/2019                                                                          14:00

5                    15989/2020                                                                          14:30

6                    15430/2020                                                                          15:00

7                    8940/2020                                                                            15:30

 

ЗАЛА 5 - ет.2

XXII гр.с.

СЪДИЯ - МИТРЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    5090/2020                                                                            13:30

2                    8209/2020                                                                            13:30

3                    7855/2020                                                                            13:40

4                    10561/2020                                                                          13:50

5                    9311/2020                                                                            14:00

6                    3548/2020                                                                            14:30

7                    16333/2020                                                                          14:45

8                    9015/2020                                                                            14:50

9                    12596/2020                                                                          15:10

10                  13285/2020                                                                          15:30

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ЗАЛА 12 - ет. 3

IV н.с.

Съдия - АНАСТАСОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 2221/21                                                                        09:30

2                    АНД 2206/21                                                                        09:45

3                    АНД 2305/21                                                                        10:00

4                    ЧНД 1948/21                                                                        10:30

5                    АНД 1813/21                                                                        11:30

6                    НОХД 1993/21                                                                     13:30

7                    АНД 1338/21                                                                        14:15

8                    АНД 1099/21                                                                        14:30

9                    АНД 320/21                                                                          14:45

10                  НОХД 90/21                                                                          15:00

 

ЗАЛА 11 - ет.3

VІІ н.с.

Съдия - АНТОНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 8203/17                                                                     10:45

2                    АНД 6063/20                                                                        14:00

3                    НОХД 1884/21                                                                     14:15

4                    НОХД 6925/20                                                                     15:15

 

ЗАЛА 2 - партер

ІХ н. с.

Съдия - НАЙДЕНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ 2254/21                                                                           09:30

2                    ОХ 6086/20 - ХХV н. с.                                                         10:00

 

ЗАЛА 9 - ет.2

ХІV н.с.

Съдия - КЮРТОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 7088/20                                                                        09:30

2                    НОХД 3897/20                                                                     11:00

3                    ЧНД 2335/21                                                                        13:30

 

ЗАЛА 10 - eт. 3

ХVІ н.с

Съдия - ПЕТРОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХД 1158/21                                                                        09:30

2                    АНД 2373/21                                                                        09:45

3                    АНД 2465/21                                                                        10:00

4                    АНД 1527/21                                                                        13:20

5                    ЧХД 2107/21                                                                        13:30

 

ЗАЛА 1 - партер

ХVІІ н.с.

Съдия - МИНЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НЧХД 2585/2019                                                                13:30

2                    НЧХД 406/2020                                                                   15:30

 

ЗАЛА 1 - партер

ХХІ н. с.

Съдия - ГЕТОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 2140/2021                                                                   10:00

 

ЗАЛА 3 - партер

ХХVІ н.с.

Съдия - ВЕЛЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 2074/21                                                                        09:00

2                    НОХД 765/21                                                                       09:30

3                    АНД 2033/21                                                                        15:00

4                    АНД 1528/21                                                                        15:05

5                    АНД 2052/21                                                                        15:10

6                    АНД 2202/21                                                                        15:20

7                    АНД 5840/20                                                                        15:25

8                    НЧХД 2149/21                                                                     15:30

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация