C C C C A+ A A- X

График на заседания

 

19.01.2022 г.

  

/Сряда/

 

БРАЧНО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

сутрин

 

ЗАЛА 6 - ет.2

V бр. с.

СЪДИЯ - КЪДРИНСКА

№                          Дело                                                                                 Час

1                            17917/2021                                                                  09:20

2                            20395/2021                                                                  09:25

3                            5871/2021                                                                     10:00

4                            9241/2021                                                                     10:30

 

 

следобед

 

ЗАЛА 6 - ет. 2

І бр.с.

СЪДИЯ - МАСЛИНКОВА

№                          Дело                                                                                 Час

1                            15288/2021                                                                  13:30

2                            15373/2021                                                                  13:40

3                            15586/2021                                                                  13:50

4                            12239/2021                                                                  14:00

5                            12405/2021                                                                  14:15

6                            4370/2021                                                                     14:20

7                            13918/2021                                                                  14:30

 

 

ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

сутрин

 

ЗАЛА 4 - ет. 1

ХVІІІ гр.с.

СЪДИЯ - ТАБАКОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    13267/2020                                                                          09:30

2                    5424/2020 - ХХІ гр. с.                                                       09:40

3                    6068/2020                                                                            09:50

4                    13433/2021                                                                          10:00

5                    15724/2020                                                                          10:10

6                    13063/2021                                                                          10:40

7                    15160/2020                                                                          10:50

 

ЗАЛА 8 - ет. 2

ХІХ гр. с.

СЪДИЯ - ТЕНЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    9463/2021                                                                            09:00

2                    2701/2020                                                                            09:15

3                    6874/2021                                                                            09:30

4                    10208/2021                                                                          10:00

5                    6708/2021                                                                            10:15

6                    14144/2020                                                                          10:30

7                    11883/2021                                                                          10:45

8                    14629/2021                                                                          11:00

9                    15071/2020                                                                          11:15

 

ЗАЛА 5 - ет.2

ХХІ гр.с.

СЪДИЯ - МИХАЕЛА БОЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    6212/2021                                                                            09:30

2                    9444/2020                                                                            10:00

3                    12807/2020                                                                          11:00

 

 

следобед

 

ЗАЛА 8 - ет.2

І гр.с.

СЪДИЯ - ТРАЙКОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    20274/2019                                                                          13:30

2                    6210/2021                                                                            13:30

3                    8731/2021                                                                            13:30

4                    14573/2021                                                                          13:30

5                    14820/2021                                                                          13:30

 

ЗАЛА 4 - ет. 1

VІ гр.с.

СЪДИЯ - К. ИВАНОВ

 

ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТСРОЧВА

ПОРАДИ ВРЕМЕННА

НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ

НА СЪДИЯТА-ДОКЛАДЧИК

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    16795/2020                                                                          13:00

2                    3043/2021                                                                            13:30

3                    14539/2019                                                                          13:45

4                    11135/2003-Vгр.с.                                                             14:00

5                    9005/2020                                                                            14:30

6                    9732/2020                                                                            15:00

7                    12455/2013                                                                          15:15

8                    7202/2021                                                                            15:30

9                    6611/2020                                                                            15:45

10                  6371/2016                                                                            16:15

11                  12453/2021                                                                          16:20

 

 

ЗАЛА 5 - ет. 2

ХІV гр.с.

СЪДИЯ - АНГЕЛОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    14221/2021                                                                          13:00

2                    3042/2021                                                                            13:30

3                    7109/2021                                                                            13:40

4                    14829/2020                                                                          13:50

5                    9328/2021                                                                            14:00

6                    3003/2021                                                                            14:10

7                    7605/2021                                                                            14:20

8                    14426/2020                                                                          14:30

9                    17123/2020                                                                          15:30

10                  11445/2021                                                                          16:30

 

Стая 1 - партер

VIII гр.с.

СЪДИЯ - ПАВЛОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    19432/2021                                                                          14:00

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

Зала за разпити, етаж 2

ІV н. с.

Съдия - АНАСТАСОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 6092/21                                                                        09:00

2                    ЧНД 7791/21                                                                        13:30

 

ЗАЛА 1 - партер

V н.с.

Съдия - ТУХЧИЕВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 756/20                                                                       09:30

2                    НОХД 1992/21                                                                     13:30

 

ЗАЛА 11 - ет.3

VІІ н.с.

Съдия - АНТОНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 7082/21                                                                        10:45

2                    АНД 7102/21                                                                        10:55

3                    АНД 7088/21                                                                        11:05

4                    АНД 3490/21                                                                        11:10

5                    АНД 6402/21                                                                        14:00

6                    АНД 6405/21                                                                        14:10

7                    АНД 6396/21                                                                        14:20

8                    АНД 6347/21                                                                        14:30

9                    АНД 6270/21                                                                        14:40

10                  АНД 6275/21                                                                        14:50

11                  АНД 6267/21                                                                        15:00

12                  АНД 7113/21                                                                        15:10

13                  АНД 6113/21                                                                        15:20

14                  АНД 5314/21                                                                        15:30

15                  АНД 6460/21                                                                        15:40

16                  АНД 2091/20                                                                        15:50

17                  АНД 2303/21                                                                        16:00

18                  АНД 2535/21                                                                        16:10

 

ЗАЛА 3 - партер

ІХ н. с.

Съдия - НАЙДЕНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 8152/21                                                                        09:00

2                    ОХ 8208/21                                                                           09:30

3                    ОХ 4241/21                                                                           10:00

4                    ЧХ 6756/21                                                                           10:30

5                    ЧХ 7218/21                                                                           11:00

6                    ОХ 8167/21                                                                           11:20

7                    АНД 5711/21                                                                        13:30

8                    АНД 7564/21                                                                        13:40

9                    АНД 8033/21                                                                        13:50

10                  АНД 8086/21                                                                        14:00

11                  АНД 8100/21                                                                        14:10

12                  АНД 7708/21                                                                        14:20

13                  АНД 8212/21                                                                        14:30

14                  АНД 8305/21                                                                        14:40

15                  АНД 8312/21                                                                        14:50

16                  АНД 8324/21                                                                        15:00

 

ЗАЛА 7 - ет. 2

XI н.с.

Съдия - БЕКЯРОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 8191/21                                                                        09:30

2                    НОХД 7491/21                                                                     10:00

3                    НОХД 8206/21                                                                     10:30

4                    НОХД 164/22                                                                       11:00

5                    НОХД 168/22                                                                       11:20

 

ЗАЛА 2 - партер

ХVІ н.с

Съдия - ПЕТРОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 4811/21                                                                        09:15

2                    АНД 7596/21                                                                        09:40

3                    АНД 7654/21                                                                        09:50

4                    ОХД 7694/21                                                                        10:10

5                    ОХД 2934/21                                                                        10:30

6                    ОХД 5450/21                                                                        11:00

7                    ОХД 2155/20                                                                        13:30

8                    ОХД 7670/21                                                                        14:30

 

ЗАЛА 12 - ет.3

ХVІІІ н.с.

Съдия - ГЕОРГИЕВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧХ 1770/21                                                                           10:00

2                    АНД 6466/21                                                                        13:30

3                    АНД 4275/21                                                                        13:50

4                    ОХ 3049/21                                                                           14:00

 

ЗАЛА 10 - ет. 3

ХХІ н. с.

Съдия - ГЕТОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 7974/2021                                                                   09:20

2                    АНД 6303/2021                                                                   09:30

3                    АНД 6646/2021                                                                   09:45

4                    АНД 6561/2021                                                                   10:00

5                    АНД 6129/2021                                                                   10:10

6                    АНД 7332/2021                                                                   10:30

7                    АНД 7933/2021                                                                   10:45

8                    НОХД 8278/2021                                                                11:00

9                    НОХД 6964/2021                                                                13:30

10                  НОХД 1250/2021                                                                14:30

11                  НОХД 6687/2014 по описа на ХХVІ н.с.                      16:00

 

ЗАЛА 9 - ет.2

ХХІІІ н.с.

Съдия - СПАСОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД5720/2021                                                                    09:15

2                    ОХ4436/2021                                                                       09:30

3                    ЧНД5748/2021                                                                    10:00

4                    ЧНД6740/2021                                                                    11:00

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация