C C C C A+ A A- X

График на заседания

 

 

26.10.2021 г.

/Вторник/

 

 

ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

сутрин

 

ЗАЛА 1 - партер

ІІ гр. с.

СЪДИЯ - СЛАВОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    13105/2021                                                                          09:30

2                    12943/2021                                                                          09:40

3                    11470/2021                                                                          09:45

4                    10021/2021                                                                          09:50

5                    13353/2021                                                                          10:00

6                    12202/2021                                                                          10:05

7                    13690/2021                                                                          10:10

8                    13687/2021                                                                          10:15

9                    13691/2021                                                                          10:20

10                  14182/2021                                                                          10:30

11                  14285/2021                                                                          10:35

12                  14286/2021                                                                          10:40

13                  14476/2021                                                                          10:45

14                  14475/2021                                                                          10:50

15                  14971/2021                                                                          10:55

 

ЗАЛА 6 - ет.2

ІV гр.с.

СЪДИЯ - ВЪТОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    2389/2020                                                                            09:00

2                    9189/2020                                                                            09:00

3                    4871/2014                                                                            09:30

4                    924/2019                                                                               09:30

5                    11732/2020                                                                          10:00

6                    15898/2020                                                                          10:00

7                    17118/2020                                                                          11:00

 

ЗАЛА 8 - ет. 2

ІХ гр. с.

СЪДИЯ - ДЪБОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    14329/2021                                                                          09:15

2                    15361/2020                                                                          09:30

3                    8807/2020                                                                            09:40

4                    10840/2020                                                                          09:50

5                    21297/2019                                                                          10:05

6                    8900/2020                                                                            10:15

7                    923/2020                                                                               10:20

8                    136/2021                                                                               10:30

9                    20207/2019                                                                          10:35

10                  13563/2020                                                                          10:45

 

ЗАЛА 5 - ет. 2

ХІІ гр.с.

СЪДИЯ - РУМЕНОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    7066/2020                                                                            09:00

2                    8411/2020                                                                            09:00

3                    15236/2020                                                                          09:00

4                    4750/2020                                                                            09:30

5                    9002/2020                                                                            09:30

6                    7905/2020                                                                            10:00

7                    13482/2020                                                                          10:00

8                    3996/2020                                                                            10:30

9                    12836/2020                                                                          10:30

10                  6823/2021                                                                            10:30

 

ЗАЛА 4 - ет. 1

XVI гр.с.

СЪДИЯ - ТОЧЕВСКИ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    11844/2021                                                                          09:00

2                    11223/2021                                                                          09:15

3                    11912/2021                                                                          09:30

4                    11401/2021                                                                          09:45

5                    8065/2021                                                                            10:00

6                    8522/2021                                                                            10:15

7                    8924/2021 - делото е в Окръжен съд - Пловдив          10:30

8                    10204/2021                                                                          11:00

 

следобед

 

ЗАЛА 6 - ет.2

І гр.с.

СЪДИЯ - ТРАЙКОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    234/2021                                                                               13:30

2                    1998/2021                                                                            13:30

3                    8731/2021                                                                            13:30

4                    16822/2020                                                                          13:30

5                    21120/2019                                                                          14:00

6                    7981/2021                                                                            14:00

7                    9242/2021                                                                            14:00

8                    20274/2019                                                                          14:30

9                    3664/2021                                                                            14:30

10                  3037/2021                                                                            15:00

11                  5559/2021                                                                            15:00

12                  9243/2021                                                                            15:00

13                  14820/2021                                                                          15:30

 

ЗАЛА 4 - ет.1

VIII гр.с.

СЪДИЯ - ПАВЛОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    5865/2021                                                                            13:30

2                    855/2021                                                                               13:30

3                    10350/2021                                                                          14:00

4                    11325/2021                                                                          14:00

5                    7112/2021                                                                            14:30

6                    13326/2021                                                                          14:30

7                    780/2021                                                                               15:00

 

ЗАЛА 8 - ет.2

ХІІІ гр.с.

СЪДИЯ - ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    6209/2021                                                                            13:30

2                    9128/2021                                                                            13:30

3                    12467/2021                                                                          13:30

4                    7057/2018                                                                            14:00

5                    19633/2019                                                                          14:00

6                    19287/2019                                                                          14:30

7                    6037/2021                                                                            14:30

8                    236/2017                                                                               15:00

 

ЗАЛА 5 - ет. 2

ХVІІІ гр.с.

СЪДИЯ - ТАБАКОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    1195/2021 - ХХ гр. с.                                                         13:30

2                    15078/2019                                                                          13:40

3                    15217/2020                                                                          13:50

4                    15255/2020                                                                          14:00

5                    11591/2021                                                                          14:20

6                    4804/2020                                                                            15:00

7                    8546/2021                                                                            16:00

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ЗАЛА 10 - ет. 3

I н.с.

Съдия - КЪРПАЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 1737/21                                                                     09:30

2                    АНД 4984/21                                                                        16:00

3                    АНД 4978/21                                                                        16:15

 

ЗАЛА 2 - партер

ХVІІ н.с.

Съдия - МИНЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 8388/17                                                                     10:00

 

ЗАЛА 7 - ет. 2

ХХ н. с.

Съдия - САКУТОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 5227/21                                                                        09:00

2                    АНД 4910/21                                                                        09:15

3                    ОХ 6780/21                                                                           09:30

 

ЗАЛА 12 - ет.3

ХХVІ н.с.

Съдия - ВЕЛЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 6195/21                                                                     09:30

2                    НОХД 6272/21                                                                     10:00

3                    НОХД 2452/21                                                                     10:30

4                    НОХД 1802/20                                                                     11:00

5                    АНД 6273/21                                                                        14:30

6                    АНД 5108/21                                                                        15:00

7                    АНД 6345/21                                                                        15:10

8                    АНД 6187/21                                                                        15:20

9                    АНД 5799/21                                                                        15:30

10                  НЧХД 2149/21                                                                     16:00

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация